انتخابی تیم ملی

هدف اصلی من کسب مدال المپیک است/ تابع تصمیمات کادر فنی هستم
معصومی:

هدف اصلی من کسب مدال المپیک است/ تابع تصمیمات کادر فنی هستم

ستاره سنگین وزن کشتی آزاد ایران معتقد است برای رسیدن به مدال المپیک باید همچنان روند رو به رشد خود را حفظ کند و با مدعیان داخلی و خارجی بجنگد.