انتخاب رشته ارشد پزشکی کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت

آغاز انتخاب رشته آزمون ارشد پزشکی از امروز

آغاز انتخاب رشته آزمون ارشد پزشکی از امروز

به گزارش تبریزمن، نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال ۹۹ به صورت کارنامه در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار گرفت و همزمان با اعلام نتایج، دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ مخصوص دوره ھای روزانه و شھریه پرداز (دانشگاه آزاد اسلامی – مجازی) منتشر شد.