انجمن سینمای جوانان ایران

راهیابی فیلم دومینو از مراغه به جشنواره فیلم هندوستان

راهیابی فیلم دومینو از مراغه به جشنواره فیلم هندوستان

فیلم کوتاه دومینو ساخته هنرمند مراغه‌ای به بخش اصلی جشنواره بین‌المللی «پدر سینما» هندوستان راه یافته است.