انجمن موسیقی

جمع‌آوری المان پیانو، اتفاقی عجیب و غیرقابل تصور بود
بیانیه اعتراضی انجمن موسیقی آذربایجان شرقی؛

جمع‌آوری المان پیانو، اتفاقی عجیب و غیرقابل تصور بود

چگونه ممکن است به ناگاه و شبانه به این نتیجه برسند که جانمایی المان صحیح نبوده است و باعث ایجاد بار ترافیکی و خطرات مربوط به آن خواهد شد در حالیکه تلویزیون‌های شهری نصب شده در همان مکان بیشتر از این المان می‌تواند خطرآفرین باشد؟