اندریان

داستان خلع ید بهره‌بردار معدن طلای اندریان و ابهاماتی که باقی است!

داستان خلع ید بهره‌بردار معدن طلای اندریان و ابهاماتی که باقی است!

یکی از شروطی که براساس ماده ۵۵، موجبات سلب صلاحیت از بهره‌بردار معادن را فراهم می‌کند و رییس سازمان صمت نیز در مصاحبه خود بدان استناد نموده است، “تضییع و تخریب منابع معدنی” می‌باشد که از سوی کارشناس نظام مهندسی معدن که مورد تایید وزارت صمت نیز است، در مورد معدن طلای اندریان احراز و ابلاغ نشده است.