انسولین قندخون دیابت

پشت پرده کمبود نوار قند خون/ سود کلان از قاچاق معکوس

پشت پرده کمبود نوار قند خون/ سود کلان از قاچاق معکوس

دلسوزی پزشکان در ماجرای کمبود نوار تست قند خون، با افزایش واردات جبران نمی شود. بلکه باید از تولید داخل بیشتر حمایت کرد.