انفجاردر ترکیه

بازداشت ۲۲ نفر دیگر در ارتباط با انفجار استانبول

بازداشت ۲۲ نفر دیگر در ارتباط با انفجار استانبول

وزیر کشور ترکیه ضمن مسئول دانستن عناصر پ ک ک در ارتباط با انفجار اخیر در استانبول، از بازداشت ۲۲ نفر خبر داد. «سلیمان سویلو» وزیر کشور ترکیه، از بازداشت ۲۲ نفر مرتبط با انفجار اخیر در خیابان استقلال، میدان تکسیم ترکیه خبر داد و اعلام کرد در میان این افراد شخصی که طرح این بمب‌گذاری را ریخته بود هم بازداشت شده است، او همچنین شبه‌نظامیان کردپ ک ک را مسئول و متهم در این حادثه دانست.