انفجار گاز

انفجار گاز در یک منزل مسکونی در تبریز

انفجار گاز در یک منزل مسکونی در تبریز

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی از انفجار گاز در یک منزل مسکونی در تبریز خبر داد.