انور ابراهیم

رئیسی: مالزی برای ایران جزو اولویت‌های اسلامی و آسیایی است
در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر مالزی؛

رئیسی: مالزی برای ایران جزو اولویت‌های اسلامی و آسیایی است

رئیس جمهور با بیان اینکه مالزی برای ایران جزو اولویت‌های اسلامی و آسیایی است، گفت: ظرفیت‌های بزرگ و متنوعی در عرصه‌های اقتصادی، فناوری، فرهنگی و همکاری‌های بین‌الملل میان دو کشور وجود دارد.