انگور

انگور رو‌ خیلی دوست دارم و در ارومیه ازدواج کردم/ شوهرم برام باغ انگور خرید
خواننده زن ترکیه:

انگور رو‌ خیلی دوست دارم و در ارومیه ازدواج کردم/ شوهرم برام باغ انگور خرید

پست جدید «عایشه‌گل» در حال برداشت انگور که به تازگی منتشر کرده.