اهداکنندگان خون

ذخیره خون اردبیل به مرز هشدار نرسیده است
مدیر کل انتقال خون استان اردبیل:

ذخیره خون اردبیل به مرز هشدار نرسیده است

مدیر کل انتقال خون استان اردبیل گفت: به رغم شرایط کرونایی ذخایر خونی در استان اردبیل قابل قبول است.