اهدای جوایز

اهدای جایزه برنده قرعه کشی بزرگ همراه اول در مخابرات منطقه آذربایجان شرقی

اهدای جایزه برنده قرعه کشی بزرگ همراه اول در مخابرات منطقه آذربایجان شرقی

جایزه برنده قرعه کشی بزرگ همراه اول با حضور مدیر مخابرات منطقه و جمعی از مدیران و همکارا‌ن اهداء گردید.

اهدای جوایز برندگان خوش حساب همراه اول آذربایجان‌شرقی
خبر/

اهدای جوایز برندگان خوش حساب همراه اول آذربایجان‌شرقی

جوایز برندگان خوش حساب کمپین زمستانی همراه اول آذربایجان‌شرقی اهدا شد.