اهدای خون انتقال خون هفته بسیج

بسیجیان کردستان نذر خون به جای آوردند

بسیجیان کردستان نذر خون به جای آوردند

سنندج- بسیجیان پیشکسوت کردستانی در اولین روز هفته گرامیداشت بسیج در قالب طرح سراسری نذر خون در مراکز سازمان انتقال خون استان حضور پیدا کردند.