اهدای خون بشیر حاجی بیگی انتقال خون

شرایط اهدای خون برای افرادی که عمل جراحی داشته اند

شرایط اهدای خون برای افرادی که عمل جراحی داشته اند

سخنگوی سازمان انتقال خون ایران، در مورد آن دسته از افرادی که سابقه عمل جراحی داشته و قصد اهدای خون دارند، توضیحاتی ارائه داد.