اهدای خون بشیر حاجی بیگی سازمان انتقال خون ایران ویروس کرونا روزهای کرونایی

درخواست از هموطنان برای اهدای خون/ نیاز به تمام گروه‌های خونی

درخواست از هموطنان برای اهدای خون/ نیاز به تمام گروه‌های خونی

سخنگوی سازمان انتقال خون ایران، از هموطنان خواست برای جلوگیری از بروز کاهش ذخایر خونی در کشور، نسبت به اهدای خون برای بیماران همت کنند.