اهدای خون سازمان انتقال خون ایران بشیر حاجی بیگی

سهم اندک بانوان ایرانی از اهدای خون/باورهای غلط زنان

سهم اندک بانوان ایرانی از اهدای خون/باورهای غلط زنان

آمارها و گزارش های سازمان انتقال خون ایران نشان می دهد که سهم بانوان از اهدای خون در کشور، با یک درصد افزایش به پنج درصد رسیده که باز هم اندک است.