اهدای خون محمدرضا مهدی زاده انتقال خون

۷۷ هزار تهرانی خون اهدا کردند/۱۶ هزار نفر بار اولی بودند

۷۷ هزار تهرانی خون اهدا کردند/۱۶ هزار نفر بار اولی بودند

آمار انتقال خون استان تهران در سه ماهه سوم سال ۹۹ اعلام شد که بر همین اساس، حدود ۷۷ هزار نفر با حضور در پایگاه های انتقال خون، نسبت به اهدای خون برای بیماران اقدام کردند.