اهدای خون محمدرضا مهدی زاده هفته دفاع مقدس

راه اندازی پویش اهدای خون به نیت یک شهید در هفته دفاع مقدس

راه اندازی پویش اهدای خون به نیت یک شهید در هفته دفاع مقدس

مدیرکل انتقال خون استان تهران از راه اندازی پویش اهدای خون به نیت یک شهید، همزمان با چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس خبر داد.