اهدای عضو

هدیه زندگی به دو بیمار در تبریز

هدیه زندگی به دو بیمار در تبریز

اعضای بدن جوان مرگ مغزی مراغه ای به دو بیمار زندگی دوباره بخشید.

قرار مهربانی سفیران اهدای عضو ایرانیان تبریز در جمیعت هلال احمر شهرستان تبریز

قرار مهربانی سفیران اهدای عضو ایرانیان تبریز در جمیعت هلال احمر شهرستان تبریز

سفیران اهدای عضو ایرانیان تبریز برای ثبت نام کارت اهدای عضو به جمیعت هلال احمر شهرستان تبریز رفتند.