اهواز

از آشنایی با مرد سوری در اینستاگرام تا کشته شدن به دست همسر
خانواده قاتل از ماجرای قتل «غزل» می‌گوید

از آشنایی با مرد سوری در اینستاگرام تا کشته شدن به دست همسر

خانواده قاتل در حادثه قتل خانوادگی اخیر در اهواز که انتشار فیلم آن بازتاب‌ها مختلفی را داشت از ابعاد تازه‌ای از این ماجرا می‌گویند.