اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی

۲۰۰۰ بسته معیشتی بین مددجویان آذربایجان شرقی توزیع شد

۲۰۰۰ بسته معیشتی بین مددجویان آذربایجان شرقی توزیع شد

دو هزار بسته معیشتی بین مددجویان کمیته امداد، بهزیستی و خانواده زندانیان استان آذربایجان‌شرقی توزیع شد.