اولیا دانش آموزان

هیچ مدیری حق دریافت وجه اجباری از اولیا دانش‌آموزان را ندارد
مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان‌شرقی:

هیچ مدیری حق دریافت وجه اجباری از اولیا دانش‌آموزان را ندارد

مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان‌شرقی گفت: در هر مقطع زمانی چه صدور کارنامه و چه ثبت‌نام هیچ مدیری حق دریافت اجباری را ندارد و این را باید در نظر گرفت که دریافت کمک مردمی با اختیار خود اولیا منع قانونی ندارد.