ایجاد دبیرخانه اتحادیه دانشجویان اوراسیا در تبریز

ایجاد دبیرخانه کنسرسیوم دانشگاه‌های اوراسیا در تبریز

ایجاد دبیرخانه کنسرسیوم دانشگاه‌های اوراسیا در تبریز

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: پیشنهاد ایجادکنسرسیوم دانشگاه‌های اوراسیا شده است و با توجه به سوابق تاریخی و جغرافیایی منطقه و دسترسی همه دانشگاه‌ها به تبریز راحت‌تر است و زیرساخت‌های آموزشی در این شهر فراهم است از این‌رو دبیرخانه این اتحادیه را در تبریز ایجاد خواهیم کرد.