ایجاد صنایع پایین دستی

استاندار آذربایجان‌شرقی خواستار شد؛ تسریع در بازگشت حقوق دولتی و مسئولیت‌های اجتماعی معادن

استاندار آذربایجان‌شرقی خواستار شد؛ تسریع در بازگشت حقوق دولتی و مسئولیت‌های اجتماعی معادن

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه وصول حقوق دولتی معادن بر اساس قانون بوده و دولت نیز این موضوع را تسهیل کرده است، پیگیری برای تسریع در بازگشت حقوق دولتی و مسئولیت‌های اجتماعی معادن به استان ها برای استفاده در طرح های استانی همچون راه های روستایی و نیازهای منطقه ای را خواستار شد.