ایدز سعید نمکی کووید 19

همه گیری کووید ۱۹ سد راه برنامه‌های مبارزه با ایدز شده است

همه گیری کووید ۱۹ سد راه برنامه‌های مبارزه با ایدز شده است

وزیر بهداشت، از همه گیری کووید ۱۹، به عنوان اصلی ترین چالش پیش رو در اجرای برنامه های مبارزه با اچ آی وی نام برد.