ایدز وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی سازمان بهداشت جهانی

شعار و اهداف روز جهانی ایدز اعلام شد

شعار و اهداف روز جهانی ایدز اعلام شد

اداره کنترل ایدز و بیماری های آمیزشی وزارت بهداشت، «همبستگی جهانی، مسئولیت مشترک» را شعار روز جهانی ایدز اعلام کرد.