ایران و آلمان

ایران و آلمان درباره آخرین تحولات برجام گفت‌وگو کردند

ایران و آلمان درباره آخرین تحولات برجام گفت‌وگو کردند

محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در ادامه سفرش به وین با وزیر مشاور در امور اقتصادی و انرژی آلمان دیدار و دو طرف درباره آخرین تحولات مربوط به برجام گفت‌وگو کردند.