ایران و عربستان

تداوم میانجی‌گری میان تهران و ریاض؛ اولویت دولت السودانی

تداوم میانجی‌گری میان تهران و ریاض؛ اولویت دولت السودانی

برخی مسئولان عراقی با اشاره به سفر قریب الوقوع برخی مسئولان سعودی و ایرانی به بغداد تاکید کردند که دولت جدید عراق به وساطت خود میان ایران و عربستان ادامه خواهد داد.