ایرج حریرچی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ویروس کرونا

تخت‌های آی سی یو بیمارستان‌های کشور به ۱۰ هزار تخت رسید

تخت‌های آی سی یو بیمارستان‌های کشور به ۱۰ هزار تخت رسید

بندرعباس – معاون کل وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تخت‌های (آی سی یو) بیمارستان‌های کشور به ۱۰ هزار تخت رسیده است.