ایرج حریرچی ویروس کرونا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

افزایش خطر ابتلا به کرونا/کل کشور در حالت قرمز و هشدار قرار دارد

افزایش خطر ابتلا به کرونا/کل کشور در حالت قرمز و هشدار قرار دارد

معاون کل وزارت بهداشت، گفت: در موضوع خطر ابتلا به ویروس کرونا، وضع همه مناطق کشور قرمز و در حال هشدار است.