ایستگاه خاوران

حرکت نخستین قطار از ایستگاه راه‌آهن خاوران تبریز به مقصد مشهد مقدس

حرکت نخستین قطار از ایستگاه راه‌آهن خاوران تبریز به مقصد مشهد مقدس

مشهد مقدس، مقصد نخستین قطار خروجی از ایستگاه راه آهن تازه افتتاح شده خاوران تبریز است.

تاکید وزیر راه بر تسریع در تکمیل خط آهن میانه- تبریز

تاکید وزیر راه بر تسریع در تکمیل خط آهن میانه- تبریز

وزیر راه وشهرسازی بر لزوم تلاش همگانی برای تکمیل خط آهن میانه – تبریز در حدفاصل ایستگاه خاوران تا میدان راه آهن تبریز تاکید کرد.