ایستگاه هواشناسی

ایستگاه هواشناسی در هشترود احداث می‌شود
مدیرکل هواشناسی آذربایجان شرقی:

ایستگاه هواشناسی در هشترود احداث می‌شود

مدیر کل هواشناسی آذربایجان شرقی از احداث ایستگاه هواشناسی در هشترود خبر داد.