ایمنی بیمار

رییس بیمارستان امام رضا تبریز:

اولین کنگره ملی ایمنی بیمار و آموزش پزشکی در تبریز برگزار می‌شود

رییس بیمارستان امام رضا (ع) تبریز و دبیر علمی کنگره از برگزاری اولین کنگره ملی ایمنی بیمار و آموزش پزشکی در تبریز، خبر داد.