اینفوگرافیک اینفوگرافی فشار خون سازمان بهداشت جهانی

اینفوگرافیک / چگونه فشار خون را به شکل دقیق اندازه‌گیری کنیم؟

اینفوگرافیک / چگونه فشار خون را به شکل دقیق اندازه‌گیری کنیم؟

سازمان بهداشت جهانی اخیرا تولیدات رسانه‌ای مختلفی تولید و منتشر کرده که در آنها به نکات ساده اما مهمی برای اندازه‌گیری صحیح فشار خون اشاره شده است. بر اساس همین داده‌ها، در این اینفوگرافیک سعی کرده‌ایم توضیح دهیم که چگونه می‌توانیم فشار خون را به طور دقیق اندازه بگیریم.