اینفوگرافیک اینفوگرافی پناهندگان پناهجو جنگ سوریه جنگ

اینفوگرافیک / بیشترین پناهجویان جهان از کدام کشورها هستند؟

اینفوگرافیک / بیشترین پناهجویان جهان از کدام کشورها هستند؟

طبق گزارش جدید کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، تعداد افرادی که به خاطر جنگ، مناقشه و ترس از پیگرد، در کشورهای مختلف جهان آواره شده‌اند، از ۸۰ میلیون نفر عبور کرده است. با وجود کاهش درگیری و مناقشه در سوریه، هم‌اکنون بیش از شش و نیم میلیون آوارۀ سوری در خارج از این کشور حضور دارند. در این اینفوگرافیک، با ۱۰ کشور نخست جهان که بیشترین پناهجویان را در جهان دارند، آشنا خواهید شد.