بابل

فوت دومین جوان کشاورز در مازندران بر اثر بیماری “تب شالیزار”

فوت دومین جوان کشاورز در مازندران بر اثر بیماری “تب شالیزار”

با افزایش کشت و کار شالی حساسیت در بروز تب شالیزار در مازندران افزایش یافته و مسئولان می‌گویند در صورت مراجعه به موقع ۹۰ درصد تب شالیزار بهبود می یابد.