بابک نهرین

وانفسای دعوای هنرمندان تبریزی

وانفسای دعوای هنرمندان تبریزی

به دنبال انتشار فیلم تبلیغاتی یک طلافروشی با بازی بابک نهرین و ناصر هاشمی در تبریز، برخی از اهالی تئاتر به این فیلم واکنش تندی نشان دادند و کار به جدال لفظی بین دو گروه کشید.