باحجاب

قهرمانی دوبانوی با حجاب ایرانی به درستی منعکس نشد
ضرغامی:

قهرمانی دوبانوی با حجاب ایرانی به درستی منعکس نشد

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: طی روزهای گذشته ۲ نفر از بانوان کشورمان که با وجود حجاب مدال قهرمانی به گردن آویختند اما رسانه ها به درستی این موضوع را منعکس نکردند.