بازار ارز دلال ارزی

سرشاخه‌های قیمت‌گذاری جعلی ارزهای خارجی دستگیر شدند
وزارت اطلاعات اعلام کرد؛

سرشاخه‌های قیمت‌گذاری جعلی ارزهای خارجی دستگیر شدند

روابط عمومی وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد تعدادی از گردانندگان و سرشاخه‌های قیمت گذاری جعلی ارزهای خارجی در کشور شناسایی و دستگیر شدند.