بازار خودرو

صفرهای متفاوت در بازار خودرو / ترافیک فروش خودروهای صفر خارجی
خروج خودروهای دپویی از پارکینگ‌ها کلید خورد؛

صفرهای متفاوت در بازار خودرو / ترافیک فروش خودروهای صفر خارجی

همراه با رای اکثریت نمایندگان مجلس به طرح آزادسازی واردات خودرو دو اتفاق همزمان در بازار وارداتی‌ها رخ داد.