بازار مبادله ای

آخرین قیمت دلار و یورو ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

آخرین قیمت دلار و یورو ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

قیمت دلار و یورو در بازار مبادله نسبت به هفته های قبل با تفاوت چندانی همراه نشده است.