بازرگانی استانها

نصب روزشمار ریسک مدیریت شهری تبریز برای افزایش اعتماد عمومی

نصب روزشمار ریسک مدیریت شهری تبریز برای افزایش اعتماد عمومی

مدیریت شهری تبریز طی حرکتی و جهت اطلاع شهروندان از زمان دقیق بهره برداری پروژه ها، با نصب تابلوهای روزشمار افتتاح پروژه های عمرانی خود را متعهد به تکمیل به موقع این پروژه‌ها می‌داند.