بازپرسی

کشف نزدیک به ۱۵ تن شکر احتکار شده در شهرستان بناب
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی خبر داد؛

کشف نزدیک به ۱۵ تن شکر احتکار شده در شهرستان بناب

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی از کشف نزدیک به ۱۵ تن شکر احتکار شده در شهرستان بناب خبر داد.