بازیکنان

سند مخالفت زنوزی با تقویت تراکتور

سند مخالفت زنوزی با تقویت تراکتور

شکست روز گذشته تراکتور در دیداری که این تیم مقابل تیم تازه‌وارد هوادار تهران حرفی برای گفتن نداشت، خشم پرشورها را برانگیخته است و تعدادی از طرفداران تراکتور هنگام بازگشت کاروان این تیم از تهران به وقت نیمه‌شب و در سرمای سوزناک تبریز در فرودگاه این شهر حضور یافته و نسبت به نمایش ضعیف بازیکنان اعتراض کردند.