بازی های آسییایی

۱۱ ورزشکار و مربی از آذربایجان‌شرقی در بازی‌های آسیایی

۱۱ ورزشکار و مربی از آذربایجان‌شرقی در بازی‌های آسیایی

11 ورزشکار و مربی از آذربایجان‌شرقی در بازی‌های آسیایی هانگژو چین حضور خواهند داشت.