بازی های رایانه ای

ایران ۳۴ میلیون گیمر دارد/ کدام استان‌ها کمترین و بیشترین گیمر را دارند؟

طبق آخرین پیمایش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در سال ۱۴۰۰، از بین ۸۴ میلیون ایرانی، ۳۴ میلیون نفر بر روی مجموع پلتفرم‌ها، بازی رایانه‌ای انجام می‌دهند.