باغ

باغات گردو در استان اردبیل تقویت می‌شود

باغات گردو در استان اردبیل تقویت می‌شود

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی اردبیل از توسعه و تقویت باغات گردو در مناطق مختلف این استان در سال آینده خبر داد.