بافت شهری

۱۵۰ هزار هکتار بافت حاشیه نشین تبریز جابه‌جا شود
استاندار آذربایجان شرقی:

۱۵۰ هزار هکتار بافت حاشیه نشین تبریز جابه‌جا شود

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به سکونت نزدیک به نیم میلیون نفر در مناطق حاشیه نشین تبریز گفت: باید نزدیک ۱۵۰ هزار هکتار بافت حاشیه نشین تبریز جابه جا شود.