بافق

پایان دور مقدماتی مسابقات فوتسال جوانان با صعود مقتدرانه میزبان

پایان دور مقدماتی مسابقات فوتسال جوانان با صعود مقتدرانه میزبان

4 تیم صعودکننده به مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتسال جوانان کشور مشخص شد.