باقر لاریجانی دیابت انجمن غدد درون ریز و متابولیسم ایران

۱۱ درصد جمعیت بزرگسال ایران دیابت دارند

۱۱ درصد جمعیت بزرگسال ایران دیابت دارند

رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، با اعلام اینکه شیوع دیابت در جمعیت بزرگسال ایران ۱۱.۴ درصد است، گفت: از هر چهار بیمار دیابتی، یک نفر دچار زخم پای دیابتی مبتلا می شود.